Co je homeopatie?

Homeopatie je léčebná metoda, jenž v nejvyšší možné míře bere v úvahu celého člověka a léčba probíhá zároveň na všech úrovních - fyzické, mentální a emocionální. Na pacienta se dívá jako na psychosomatický celek a nerozděluje jej podle odborností, tak, jak je to v klasické medicíně. Homeopat proto léčí celého člověka a nikdy ne pouze aktuální projev onemocnění. Základní princip homeopatie: "similia similibus curentur neboli podobné léčí podobné" definoval už ve starověku zakladatel medicíny Hippokrates. Za zakladatele moderní lékařské homeopatie je všeobecně považován dr. Samuel Hahnemann (1755 - 1843).

Homeopatie ve světě

Podle statistik WHO (Světové zdravotnické organizace) je homeopatie druhá nejrozšířenější léčebná metoda na světě. Na prvním místě je tradiční čínská medicína, na druhém homeopatie, na třetím herbalismus, čili léčba přírodními prostředky a teprve na čtvrtém klasická medicína. V mnohých zemích je homeopatická léčba naprostou samozřejmostí a homeopatičtí lékaři jsou vyhledáváni se stejnou důvěrou jako u nás klasičtí lékaři. Rozšířená je např. ve Velké Británii, Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Švédsku, Německu, Itálii, Rakousku, Španělsku, Irsku, Švýcarsku, USA a Indii. Homeopaticky se ve světě léčilo a léčí spousta význačných osobností, včetně prezidentů. Jako příklad nechť´ slouží Velká Britanie – zde královská rodina má k dispozici svého "dvorního" homeopata.

Postavení homeopatie v ČR

U nás je homeopatie ošetřena platným Zákonem o léčivech , který uznává homeopatii jako řádnou metodu léčby a definuje homeopatický lék jako specifický přípravek podléhající zvláštnímu režimu schvalovacího (registračního) řízení. Homeopatické léky jsou pak registrovány Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který je orgánem Ministerstva zdravotnictví ČR. Česká lékařská komora oficiálně uznala homeopatii za metodu léčby v roce 1993. Dle zákona v ČR mohou homeopatii vykonávat pouze osoby, které mají oprávnění léčit. Ještě v nedávné době byly časté nepěkné výpady některých "odborníků" proti homeopatii. Dnes se situace mění – i u nás přibývá lékařů homeopaticky vzdělaných.