Jak žijeme? - pohled homeopatie

Každá lidská bytost je jedinečná a neopakovatelná, liší se svými potřebami a vnímavostí. Být zdravý neznamená jenom nemít nemoc - svědčí to především o schopnosti čelit stresům, být ve vnitřní rovnováze, v pokoji, v souladu sám s sebou. Zdraví dodává pocit tělesné a duševní pohody, vyrovnanosti a osobní svobody. Naslouchání hlasům těla a jeho signálům, umožňuje včasnou úpravu životního stylu a tím i předcházení nemocem a funkčním poruchám. Pokud přece jen k nemoci dojde, mozek aktivizuje vnitřní imunitní systém a ve většině případů dochází k samoregulaci a samouzdravení.

Homeopatie a zdraví

Tento mechanismus selhává v případě chyb v genetickém kódu nebo dlouhodobém přetěžování těla bez možnosti jeho regenerace (stres, špatná životospráva, stravovací návyky, znečištění životního prostředí). Tento pohled je shodný s filosofii homeopatie, která zastává názor, že tam, kde je to možné je třeba dát tělu příležitost, aby využilo vlastních schopností a pomohlo si samo. Homeopatie povzbuzuje samoléčivé mechanismy organismu. Lidskou bytost pojímá jako celek a léčba probíhá zároveň na všech úrovních - fyzické, mentální a emocionální.