Homeopatie - časté otázky

Vaše názory, zkušenosti a případné další otázky tykající se obecně oboru homeopatie můžete zveřejnit v sekci Listárna.

Je homeopatie placebo?

Není. Placebo je tableta bez jakýchkoli účinných látek, o níž pacient je přesvědčen, že obsahuje něco, co jej vyléčí. Při tom homeopatické léky fungují naprosto spolehlivě i u malých dětí, jsou účinné i u zvířat, kde působení placebo-efektu je naprosto vyloučené. Pokud lék nezabere, není na vině homeopatie jako taková, ale spíše došlo k tomu, že podaný lék na pacienta "nesedí". Výběr léku je stěžejní části homeopatické léčby a na rozdíl od konvenční medicíny, kde prášky proti bolesti nebo antibiotika jsou předepisovaná během chvilky, může trvat i delší dobu než je nalezen vhodný preparát.

Není homeopatie jen jiná forma fytoterapie?

Za vznikem této rozšířené představy o homeopatii zřejmě stojí fakt, že některé homeopatické léky se vyrábějí z rostlin. To je sice pravda, ale způsob přípravy homeopatických léků a jejich účinek je naprosto odlišný než ve fytoterapii a probíhá na zcela jiné úrovní. Navíc zdrojem pro tyto léky nejsou jen rostliny, ale také např. kovy, minerály, zvířecí jedy aj..

Jak homeopatie funguje?

Homeopatie působí na energetické úrovní. Homeopatické léky působí jako katalyzátor. Energie léku stimuluje obranný mechanizmus (imunitní systém) tak, aby se organizmus uzdravil sám. Správná léčba nejen zmírní příznaky nemoci, ale i uvede pacienta do celkově harmonického stavu.

Proč se léčit homeopaticky?

Homeopatie je vysoce účinná léčebná metoda u většiny onemocnění. Je schopna vyléčit tyto nemoci bez doživotní konzumace léků a bez vedlejších účinků. Na rozdíl od konvenční medicíny, jež se soustřeďuje na zmírnění a potlačení symptomů, homeopatie hledá příčiny těchto nemocí a na základě těchto příčin podává své léky.

Jak dlouho trvá homeopatická léčba?

V případě vysloveně akutních stavů (horečky, průjmy, nevolnost v dopravním prostředku, atd.) účinek léku měl by nastoupit během několika málo minut, nejdéle však hodin po jeho nasazení. Pokud jde o déle trvající stavy (rýma, kašel, bolesti v krku, atd.) účinek homeopatika by se měl projevit během několika desítek hodin, nejdéle však do dvou dnů po jeho nasazení. V případě chronických stavů (opakované angíny, migrény, atd.) zlepšení stavu by mělo nastat během několika dnů až týdnů, ale zde je to závislé na délce trvání obtíží a správné volbě léku.

Jaké jsou možné reakce po léku?

Při léčení chronických nemocí většinou dochází k dočasnému (několik dní trvajícímu) zhoršení symptomů, a to jak tělesných, tak duševních, po kterých následuje zlepšování. Zhoršení po podání léku je dobré znamení. V průběhu léčby dochází totiž k tzv. reverzním symptomům - projevuji se známky nemocí, které pacient v minulosti prodělal (ve slabé formě). Tyto odezní obvykle samy bez jakéhokoliv zásahu a pacient se pak cítí nezvykle dobře. Snaha zmírnit tyto symptomy konvenčními (nebo i homeopatickými) léky může narušit průběh léčby.

Může homeopatie uškodit?

Pokud homeopatický lék není předepsán podle celkového obrazu symptomů, léčí jen určité příznaky nebo potlačuje povrchové symptomy. Projev nemoci se tím mění a je pak obtížnější najit správný prostředek. Proto je třeba se mít na pozoru před nadměrným uživáním homeopatických léků a v případě potřeby dbát rad lékařů odborníků.

Kolik stoji homeopatická léčba?

Stěžejní pro další průběh léčby první vyšetření stojí obvyklé do 1800 Kč (v mém případě 1500 Kč), každá další kontrola 700 Kč (pokud je kratší než 0,5h - 600 Kč). Zdravotní pojišťovny pokládají tuto léčbu za nadstandardní a nehradí jí.