Homeopatie - první vyšetření

První homeopatické vyšetření probíhá formou delšího rozhovoru. Pacient řekne, s jakým problémem přichází, a následuje rozhovor, zaměřený na zdravotní anamnézu a životní situaci pacienta, především z hlediska psychiky. Zabývá se tedy nejen fyzickými projevy, ale i mentálními a emocionálními symptomy. Důležité je vše, od dětství po dospělost, emoce, sny, zvláštnosti, reakce, chování atd.. Mnohdy tyto otázky jdou velmi do hloubky a je fdobré na ně pravdivě odpovídat, aby obraz pacienta nebyl zkreslen. Po zakončení vstupního rozhovoru může lékař homeopat přistoupit k rozboru případu. Homeopatie každý případ posuzuje individuálně a proto nalezení správného léku je složitý proces, který někdy vyžaduje více času. V této době homeopat analyzuje získané poznatky, pracuje s odbornou literaturou a počitačovým programem.

Homeopatie - proces léčení

Po podání vybraného léku lékař sleduje reakci pacientova organismu. V souladu se zákony homeopatie a homeopatické léčby by se symptomy měly přesouvat z hlouběji uložených orgánů ven, stejně tak seshora těla dolů. Projevem léčby může být i přechodné zhoršení příznaků nemoci. I nyní homeopata nezajímá jen fyzický stav pacienta, ale především celkové zlepšení kvality jeho života. Kontrola následuje obvyklé po čtyřech až šestí týdnech nebo podle potřeby. Jednotlivé případy se mezi sebou liší, stejně jako jednotliví pacienti a proto také délka léčení je různě dlouhá.