Homeopatické léky - příprava

Homeopatické léky jsou vyráběny z přírodních surovin /rostliny, minerály, ze zvířat/. Největší počet homeopatik přitom pochází z říše rostlinné, přičemž nejčastěji jsou zpracovávány rostliny v čerstvém stavu ihned po sklizni. Zjednodušeně řečeno při výrobě léků se postupuje tak, že rostlina se po určitou dobu nechá vyluhovat v lihu a po odstranění rostlinných zbytků se získá tzv. matečná tinktura. Tato se pak dále podrobuje postupnému ředění /tzv. potenciaci neboli dynamizaci/ v poměru 1 : 10 nebo 1 : 100/. Podle počtu ředění jsou pak hotové léky označené písmenkem D /u desetinného ředění/ anebo C, CH /v případě setinného/ a číslem označujícím příslušný počet ředění např.5D, 12CH atd.. Jednotlivé potence se pak dále zpracovávají pro usnadnění aplikace na vhodné lékové formy jako např. globule, tablety, roztoky, oční kapky, masti. Názvy jednotlivých léků se odvozují od latinského názvu rostliny, suroviny či použité látky.

Homeopatické léky - užívání

Homeopatika se užívají zásadně dle rady lékaře a v případě volně prodejných léků pak dle přiloženého příbalového letáku. Obecně platné zásady lze shrnout do následujících bodů:

  • Homeopatické léky se nechávají rozpustit v ústech na jazyku nebo pod jazykem – nepolykají se ani nezapíjí!
  • Homeopatické léky se užívají samostatně 20 minut před nebo po jídle či čištění zubů.
  • Intervaly mezi jednotlivými podáními homeopatika se prodlužuji v závislosti na zlepšování stavu.
  • Pokud je předepsáno více léků, nepodáváji se současně, nýbrž v intervalu 1 - 2 hodiny.